Biznes Ekonomia Prawo

Dlaczego przedsiębiorca powinien znać podstawy ekonomii i prawa gospodarczego?

Gospodarka rynkowa, jako przestrzeń działalności różnych, nastawionych na zysk podmiotów, rządzi się pewnymi prawami. Każdy szanujący się przedsiębiorca powinien znać podstawy ekonomii. Zarówno jeśli chodzi o mikro jak i makroekonomię. Może co prawda zatrudnić specjalistę, który pokieruje działaniami jego firmy, ale nie oszukujmy się: prowadzenie działalności gospodarczej wymaga chociażby podstawowej wiedzy o tym, jak działa świat gospodarki rynkowej.

Wiedza ta wykracza poza najczęściej przytaczane truizmy, takie jak prawo popytu i podaży, inflacja czy konkurencja. Przedsiębiorca powinien chociaż pobieżnie orientować się w takich kwestiach jak status ekonomii jako nauki (tego, czy jest obiektywna, normatywna, a może pozytywna?), a gdy już go pozna, zaznajomić się bliżej z celami i metodami badań, jakimi posługuje się ekonomia oraz narzędzia, jakie służą ekonomistom do wyjaśniania rzeczywistości gospodarczej. Modele, dane i wskaźniki ekonomiczne dostarczają przedsiębiorcom, marketingowcom i analitykom finansowym wiele istotnych informacji. Wiedza ta pozwala na bardziej świadome zastosowanie teorii w praktyce, a co za tym idzie, skuteczne prowadzenie działalności.

Poza naukowymi aspektami ekonomii, ważna jest podstawowa orientacja w takich aspektach życia gospodarczego jak produkcja (jej metody i czynniki), kwestia społecznego podziału i charakteru samej pracy, a także wartość użytkową i wymienną różnych towarów. W zależności od modelu danej gospodarki, sposoby i funkcje produkcji mogą się zmieniać, przeobrażeniom może ulegać także model pożądanych na rynku towarów. Przedsiębiorca powinien stale te kwestie monitorować.

W gospodarce wolnorynkowej, w której głównym regulatorem są odgórne (państwowe) przepisy, niezwykle istotna staje się znajomość prawa. Prawo gospodarcze służy jako sposób na utrzymanie porządku między przedsiębiorstwami, markami i firmami. Aby założyć lub prowadzić firmę gospodarczą i ją rozwiązać, niezbędne są przepisy prawa. Prawo krajowe, regionalne i międzynarodowe, ale także polityka i zwyczajowe praktyki takie jak kultura są elementami międzynarodowego prawa gospodarczego, które wyznacza granice działalności gospodarczej, ale też funkcjonowania systemów finansowych. Prawo gospodarcze reguluje także kwestie niezwykle ważne dla wewnętrznego zarządzania firmą, takie jak zarządzanie, zakładanie, kupowanie lub sprzedawanie firmy, zarządzanie kontrahentami i praca z pracownikami.

Chcąc z sukcesami prowadzić firmę warto także wiedzieć o specyfice funkcjonowania rynku w danej gospodarce. Różni się ona w zależności od danego kraju – w jednym będziemy mieli do czynienia z licznymi regulacjami, które stanowią wyzwanie dla przedsiębiorczości, podczas gdy w innych krajach wolność gospodarcza wręcz zaprasza do otwierania własnego biznesu. Aspirujący przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie są podmioty i elementy rynku, fazy jego rozwoju oraz jak działa mechanizm rynkowy, jak prawidłowo dokonać segmentacji rynku tak, by jak najlepiej odnaleźć się w warunkach konkurencji i co za tym idzie – osiągać jak największe zyski.

To właśnie zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa decyduje o tym, czy dany biznes osiągnie sukces. Znajomość podstawowych zasad i prawideł ekonomii oraz mechanizmów, które rządzą gospodarką rynkową pozwala na opracowanie strategii, która pozwoli firmie wyprzedzić konkurencję i wzbić się na wyżyny sprzedażowe. Znajomość prawa gospodarczego sprawi dodatkowo, że wszystko odbywać się będzie legalnie. Uczciwa praca w dzisiejszych czasach to prawdziwa wartość.

Similar Posts