Prawo

Praca zdalna w okresie kwarantanny lub izolacji

Czy osoba z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa może pracować? W takiej sytuacji praca jest możliwa, jednak po spełnieniu określonych warunków.

Po pierwsze, jeżeli jesteśmy objęci izolacją domową i nie przejawiamy objawów typowych dla Covid-19 lub przechodzimy zakażenie łagodnie, wówczas mamy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Kwestię tę reguluje nowelizacja ustawy. Przewiduje ona również pogorszenie się naszego stanu zdrowia w trakcie wykonywania pracy zdalnej i tym samym uprawnia nas do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres izolacji, kiedy nie wykonywaliśmy już zdalnie powierzonych nam obowiązków.

Jeżeli odbywamy kwarantannę lub jesteśmy poddani izolacji domowej to formalnie jesteśmy osobami niezdolnymi do pracy, które mogą ubiegać się o wynagrodzenie za czas choroby czyli niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych lub możemy wystąpić o zasiłek chorobowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stoi na stanowisku, że jeżeli jesteśmy zdolni do wykonywania pracy, umówimy się z pracodawcą na formę zdalną i nie wystąpimy o wypłatę świadczeń chorobowych z tytułu niezdolności do pracy, formalnie nie ma przesłanek do tego, by nie móc podjąć pracy podczas kwarantanny lub przymusowej izolacji w warunkach domowych.

Trzeba jednak wiedzieć także, iż jeżeli chcemy pracować zdalnie, będąc zamknięci chociażby na domowej kwarantannie, musimy zawnioskować do naszego przełożonego o zastosowanie takiego rozwiązania. Jeżeli nie złożymy stosownego wniosku, wówczas automatycznie nabędziemy prawo do świadczeń chorobowych, którymi są wynagrodzenie za czas choroby a po jego ewentualnym wyczerpaniu, zasiłek chorobowy. W okresie odosobnienia nasz pracodawca nie ma możliwości co do samodzielnego decydowania o wykonywaniu przez nas służbowych obowiązków. Gdy uzyskamy zgodę na pracę w trybie zdalnym, tym samym nabędziemy prawo do wynagrodzenia a jeżeli takiej zgody nie otrzymamy, naszym prawem będzie prawo do świadczeń chorobowych.

Regulacje odnośnie pracy zdalnej podczas kwarantanny lub domowej izolacji znajdziemy w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Similar Posts

Jeden komentarz w “Praca zdalna w okresie kwarantanny lub izolacji
  1. Praca zdalna to dobre rozwiązanie w przypadku gdy przechodzimy łagodnie chorobę i chcemy nadal pracować.

Comments are closed.