Kodeks karny Prawo

Dopalacz pod prawem

Dopalacze zawładnęły światem fanów substancji psychoaktywnych. Dopalacze są produktami, które po spożyciu wywołują efekt podobny, jak ten po przyjęciu tradycyjnych narkotyków. Problem z nimi polegał na tym, że ich skład był wyjątkowo szkodliwy dla organizmu, a zawarte w nim substancje nie znajdowały się w rejestrze substancji zakazanych. Dlatego były one tak łatwo dostępne, a prawo nie potrafiło rozwiązać tego problemu. Co więcej, medycyna nie była gotowa na walkę z zatruciem tymi substancjami, stąd tyle zgonów i powikłań po zażyciu dopalaczy.


Nowelizacje


Od 2018 roku dopalacze są objęte takim samym prawem jak narkotyki. Ma to na celu zahamowanie produkcji dopalaczy i ograniczenie ich sprzedaży. Z tego tytułu posiadanie i handel dopalaczami jest objęty regulacjami prawnymi, które zezwalają na pozbawienie wolności osób powiązanych.
Do tego wprowadzono nowe pozycje do rejestru substancji zakazanych, aby ograniczyć produkcję dopalaczy. Ich fenomen był oparty na wykorzystywaniu luk prawnych, które zezwalały na produkcję i sprzedaż substancji psychoaktywnych, które stworzono w taki sposób, że oficjalną drogą były one jak najbardziej legalne. Po długim czasie udało się tak znowelizować przepisy, aby te luki prawne już nie były możliwe do wykorzystania, co utrudni dostęp do dopalaczy. Ponad to, nowe podpunkty prawne weszły pod postacią załącznika, a nie nowego paragrafu, co usprawni aktualizowanie danych i walkę z producentami dopalaczy.
Prawo aktualnie nakłada obowiązek zgłaszania wszystkich zatrutych i zmarłych z powodu zażycia dopalaczy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby stworzyć rejestr ofiar. Od 2018 roku osoby uzależnione od dopalaczy są tak samo traktowane jak te uzależnione od tradycyjnych narkotyków. Oznacza to, że przysługuje im prawo to rehabilitacji, terapii i wsparcia psychologicznego.


Kwestia dopalaczy powoli zaczyna się rozwiązywać. Najważniejszym jest rozwikłanie zagadki, jak chemicznie przeciwdziałać substancjom zawartym w dopalaczach i jak pomóc uzależnionym, aby ich życie nie musiało być spisane na straty. Mamy szczęście, że podjęto już pierwsze kroki w tym kierunku i oby przyniosły one pożądane rezultaty.

Similar Posts

Jeden komentarz w “Dopalacz pod prawem
  1. Z dopalaczami jak z innymi używkami, zawsze będzie istniała szara strefa gdzie będą dostępne. A ludzie muszą zrozumieć, że jest to świństwo od którego trzeba się trzymać z daleka.

Comments are closed.